شروع مجدد پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت ویکتوریا
بر اساس اعلام رسمی ایالت ویکتوریا به مرکزیت ملبورن، از تاریخ 18 فوریه 2019 میلادی مجددا پذیرش پرونده های تجاری و سرمایه گذاری از سر گرفته خواهد شد. بر این اساس متقاضیان ویزاهای ذیل می توانند درخواست خود را برای اخذ اسپانسر شیپ ایالتی ویکتوریا ثبت نمایند:

دعوتنامه های مقطع 11 دسامبر 2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا درخصوص صدور دعوتنامه برای ویزاهای مهارتی زیرگروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع 11 دسامبر 2018 میلادی.

دعوت نامه11 نوامبر2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع11 نوامبر2018میلادی

شروع مجدد پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت NSW
بر اساس اعلام رسمی ایالت NSW (به مرکزیت سیدنی)، از تاریخ 10 ژانویه 2019 میلادی پذیرش پرونده های تجاری و سرمایه گذاری پس از توقف 4 هفته ای، مجددا از سر گرفته شد. بر این اساس متقاضیان ویزاهای ذیل می توانند درخواست خود را برای اخذ اسپانسر شیپ ایالتی NSW ارسال نمایند:

توقف موقت پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت QLD
بر اساس اعلام رسمی ایالت Queensland (به مرکزیت بریزبین)، از تاریخ 02ژانویه 2019 میلادی تا اطلاع ثانوی هیچگونه پرونده جدیدی برای اسپانسری زیر گروه های ذیل پذیرش نخواهد شد:

توقف موقت پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت WA
بر اساس اعلام رسمی ایالت Western Australia (به مرکزیت پرت)، تا اطلاع ثانوی هیچگونه پرونده جدیدی برای اسپانسری زیر گروه های ذیل پذیرش نخواهد شد:

توقف موقت پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت VIC
بدلیل حجم زیاد پرونده های تجاری و سرمایه گذاری ثبت شده در ایالت ویکتوریا و بر اساس اعلام رسمی ایالت VICTORIA (به مرکزیت ملبورن)، از تاریخ 05ژانویه 2019 میلادی تا اطلاع ثانوی هیچگونه پرونده جدیدی برای اسپانسری زیر گروه های ذیل پذیرش نخواهد شد:

توقف موقت پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت NSW
بر اساس اعلام رسمی ایالت NSW (به مرکزیت سیدنی)، از تاریخ 18 دسامبر 2018 میلادی تا اطلاع ثانوی هیچگونه پرونده جدیدی برای اسپانسری زیر گروه های ذیل پذیرش نخواهد شد:

دعوت نامه11 اکتبر2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع11 اکتبر2018میلادی.

تعطیلات کریسمس و سال جدید میلادی
انجمن مهندسین استرالیا از تاریخ 22 دسامبر 2018تا تاریخ 6 ژانویه 2019به دلیل تعطیلات سال جدید میلادی تعطیل خواهد بود.