دعوت نامه 9 نوامبر 2017 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوتنامه برای ویزایهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع 9 نوامبر 2017 میلادی

تغییرات در آزمون NAATI
بر اساس آخرین تغییرات اعلام شده توسط سازمان ناتی، از این پس 5 امتیاز زبان خارجی صرفا به کسانی تعلق خواهد گرفت که در آزمونی موسوم به CCL (CREDENTIALED COMMUNITY LANGUAGE TESTING) شرکت نمایند

دعوتنامه 18اکتبر 2017 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا درخصوص صدور دعوتنامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع 18اکتبر 2017 میلادی.

دعوت نامه4اکتبر 2017 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع4اکتبر 2017 میلادی.

دعوت نامه6 سپتامبر 2017 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع 6 سپتامبر 2017 میلادی.

دعوت نامه 23 آگوست 2017
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع 23 آگوست 2017 میلادی (دور قبلی)

از ابتدای نوامبر سال 2017 میلادی مدرک زبان صادره از موسسه pearson که در اختصار به نام PTE شناخته می
از ابتدای نوامبر سال 2017 میلادی مدرک زبان صادره از موسسه pearson که در اختصار به نام PTE شناخته می شود به عنوان مدرک قابل قبول انجمن مهندسینن استرالیا PTE Academic با نمره حداقل 50 در هر یک از چهار مهارت شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن است که از زمان اخذ مدرک بیش از دو سال سپری نشده باشد.

گزارش تحلیلی دعوت نامه های صادر شده
گزارش تحلیلی دعوت نامه های صادر شده در ماه اول سال مالی جدید به تفکیک هر مقطع از طریق لینکهای مرتبط به آن در ذیل قابل مشاهده است:

مقاطع بعدی صدور دعوت نامه
تاریخ های 09 August 2017 و 23 August 2017 به عنوان دو مقطع صدور دعوت نامه در ماه دوم سال مالی جدید میلادی معرفی شده اند.

اعلام سقف مشاغل
لیست ظرفیتهای مورد نیاز برای هر رشته/گروه شغلی در سال مالی 2017-2018 میلادی پس از بیش از یک ماه تاخیر در نهایت اعلام گردید که از طریق لینک ذیل قابل دسترسی می باشد: