دعوت نامه11 جولای 2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع11 جولای2018میلادی.

دعوت نامه 20 جون2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع 20 جون2018میلادی.

افزایش هزینه رسیدگی به درخواست ها در اداره مهاجرت دولت استرالیا (DHA)
از ابتدای جولای سال 2018 میلادی و همزمان با شروع سال مالی 2018 -2019 استرالیا، هزینهدولتی رسیدگی به پرونده های متقاضیان و به تفکیک نوع ویزای درخواستی (که متقاضیان بیشتری دارند) به شرح جدول ذیل خواهد بود.

افزایش حداقل امتیاز ویزاهای مهارتی
از ابتدای جولای سال 2018 میلادی، حداقل امتیاز مورد نیاز جهت اقدام برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 ، 190 و 489 از 60 امتیاز به 65 امتیاز افزایش یافت.

دعوت نامه6 جون2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع 6 جون2018میلادی.

با این هفت روش در خارج از کشور معلم شوید
تدریس در دانشگاه های خارج از کشور بهترین روش و سکو برای مهاجرت آسان و سریع است که در این مقاله هفت روش برای تدریس در دانشگاه های خارج بیان شده است.

هشت فعالیتی که دانشجویان در استرالیا باید انجام دهند
دولت استرالیا در کنار تحصیل برای دانشجویان برای آن ها برنامه های ویژه تفریحی در نظر گرفته است تا بتواند یک زندگی عالی دانشجویی را مهیا کند.

انجمن مهندسین استرالیا EA
از ابتدای سپتامبر 2018 میلادی، هزینه ارزشیابی پرونده ها در انجمن مهندسین استرالیا طبق فایل ارسالی افزایش خواهد یافت.

بسته شدن بخش ویزای سفارت استرالیا در تهران
از تاریخ۱۹ جون ۲۰۱۸ میلادی بخش ویزا در سفارت استرالیا در تهران غیر فعال گردید.

هفت دانشگاه عالی برای تحصیل در ملبورن که نباید از دست بدهید
برنامه های ویژه تحصیلی و آموزشی با به روزترین امکانات، برنامه های ویژه فرهنگی برای آشنا کردن دانشجویان با فرهنگ زندگی در استرالیا و آپارتمان های مدرن برای سکونت دانشجویان باعث شده است تا بیشتر آن ها از سراسر دنیا این 7 دانشگاه ملبورن را انتخاب کنند.