تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما
مهاجرت به استرالیا ویزای استرالیا اقامت استرالیا
  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

اخبار مهاجرت

دعوت نامه11 نوامبر2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع11 نوامبر2018میلادی

شروع مجدد پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت NSW
بر اساس اعلام رسمی ایالت NSW (به مرکزیت سیدنی)، از تاریخ 10 ژانویه 2019 میلادی پذیرش پرونده های تجاری و سرمایه گذاری پس از توقف 4 هفته ای، مجددا از سر گرفته شد. بر این اساس متقاضیان ویزاهای ذیل می توانند درخواست خود را برای اخذ اسپانسر شیپ ایالتی NSW ارسال نمایند:

توقف موقت پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت QLD
بر اساس اعلام رسمی ایالت Queensland (به مرکزیت بریزبین)، از تاریخ 02ژانویه 2019 میلادی تا اطلاع ثانوی هیچگونه پرونده جدیدی برای اسپانسری زیر گروه های ذیل پذیرش نخواهد شد:

توقف موقت پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت WA
بر اساس اعلام رسمی ایالت Western Australia (به مرکزیت پرت)، تا اطلاع ثانوی هیچگونه پرونده جدیدی برای اسپانسری زیر گروه های ذیل پذیرش نخواهد شد:

توقف موقت پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت VIC
بدلیل حجم زیاد پرونده های تجاری و سرمایه گذاری ثبت شده در ایالت ویکتوریا و بر اساس اعلام رسمی ایالت VICTORIA (به مرکزیت ملبورن)، از تاریخ 05ژانویه 2019 میلادی تا اطلاع ثانوی هیچگونه پرونده جدیدی برای اسپانسری زیر گروه های ذیل پذیرش نخواهد شد:

توقف موقت پذیرش پرونده های تجاری زیر گروه 188 و 132 توسط ایالت NSW
بر اساس اعلام رسمی ایالت NSW (به مرکزیت سیدنی)، از تاریخ 18 دسامبر 2018 میلادی تا اطلاع ثانوی هیچگونه پرونده جدیدی برای اسپانسری زیر گروه های ذیل پذیرش نخواهد شد:

دعوت نامه11 اکتبر2018 میلادی استرالیا
گزارش تفصیلی اداره مهاجرت دولت استرالیا در خصوص صدور دعوت نامه برای ویزاهای مهارتی زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی در مقطع11 اکتبر2018میلادی.

تعطیلات کریسمس و سال جدید میلادی
انجمن مهندسین استرالیا از تاریخ 22 دسامبر 2018تا تاریخ 6 ژانویه 2019به دلیل تعطیلات سال جدید میلادی تعطیل خواهد بود.

تعطیلات کریسمس و سال جدید میلادی
انجمن کامپیوتر استرالیا از تاریخ 22 دسامبر 2018 تا تاریخ 7 ژانویه 2019 میلادی در تعطیلات کریسمس و سال نوی میلادی بسر خواهد برد.

اعلام تعطیلات سال جدید میلادی
انجمن وتاسس استرالیا از روز جمعه 21 دسامبر 2018 تا روز چهارشنبه 2 ژانویه 2019 در تعطیلات کریسمس و سال جدید میلادی به سر خواهد برد. با در نظر گرفتن تعطیلات ذکر شده در بالا، زمان بندی ثبت پرونده ها در انجمن وتاسس به شرح ذیل خواهد بود:

12345678910...

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا