تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما
مهاجرت به استرالیا ویزای استرالیا اقامت استرالیا
  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

اعلام تعطیلات سال جدید میلادی

انجمن وتاسس استرالیا از روز جمعه 21 دسامبر 2018 تا روز چهارشنبه 2 ژانویه 2019 در تعطیلات کریسمس و سال جدید میلادی به سر خواهد برد. با در نظر گرفتن تعطیلات ذکر شده در بالا، زمان بندی ثبت پرونده ها در انجمن وتاسس به شرح ذیل خواهد بود:
 
سیستم رسیدگی سریع:
آخرین پرونده هایی که در سال 2018 میلادی پذیرش خواهند شد، پرونده هایی خواهند بود که تا قبل از ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه 14 دسامبر به وقت استرالیا ثبت شده باشند.
 
ارزشیابی استاندارد مهارت:
آخرین پرونده هایی که در سال 2018 میلادی پذیرش خواهند شد، پرونده هایی خواهند بود که تا قبل از ساعت12 ظهر روز جمعه 21 دسامبر به وقت استرالیا ثبت شده باشند.
 
لازم به توضیح است که پس از تاریخهای ذکر شده در بالا، پرونده های جدید از تاریخ دوم ژانویه سال 2019 میلادی پذیرفته خواهد شد.  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا