تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما
مهاجرت به استرالیا ویزای استرالیا اقامت استرالیا
  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4

وظایف رئیس پلیس فدرال استرالیا استرالیا چیست؟

افسران پلیس فدرال استرالیا:

- تحقیق و بررسی جرائم ارتکابی بر علیه کشورهای مشترک‌المنافع در حوزه‌هایی مانند جرایم سازمان‌یافته، شرکت‌های بزرگ و کامپیوتری؛ جرایم زیست‌محیطی؛ قاچاق مواد مخدر؛ جعل و جعل؛ جعل و تروریسم.

- مصادره اموال جنایتکاران هنگام محکوم شدن مجرم

- وظایف حفاظت دیپلماتیک و انجام دستورات لازم

- حفاظت از شاهدان پلیس و تحقیق در مورد افشای غیرقانونی اطلاعات دولتی و فساد اداری

- کار در عملیات مشترک با پلیس ایالتی و منطقه‌ای

- ارتباط با دیگر نیروهای پلیس و موسسات پیش‌گیری از جرم برای مبارزه با جرائم بین‌المللی

- مشارکت در فعالیت‌های سازمان ملل از قبیل حفظ صلح و کمک‌های بین‌المللی

- بر عهده گرفتن وظایف اداری

شرایط کاری افسران پلیس فدرال استرالیا

افسران پلیس فدرال استرالیا دو شیفت کار می‌کنند. وظایف آن‌ها از تیمی به گروه دیگر متفاوت است. آن‌ها برای خدمت به هر جایی در استرالیا یا در مناطق استرالیا از جزیره نورفولک، جزیره کریسمس و جرویس ، منتقل می شوند.

فرصت‌های استخدامی برای افسر پلیس فدرال استرالیا

انتصاب افراد براساس شایستگی صورت می گیرد. برای شروع کار، سربازان فرصت پیدا می‌کنند تا در تمام ایالات و مناطق استرالیا به جستجوی حرفه افسری بپردازند. افراد جذب‌شده را می توان برای انجام‌وظیفه به عنوان ماموران فدرال با لباس ساده، و یا به عنوان افسران یونیفورم پوش در سیاست گذاری جامعه در( ACT) به کار گرفت. افزون بر انجام وظایف گوناگون، این افراد فرصت دارند تا در نقش‌های پلیسی ویژه ( هم یونیفرم و هم لباس رسمی ) تجربه کسب کنند، همچنین این فرصت برای هم‌کاری با سازمان‌های مجری قانون ملی و بین‌المللی نیز وجود دارد. ورود به این حرفه به شدت رقابتی است. فرصت‌های شغلی به سطح بودجه دولتی و تغییر تکنولوژیکی در حوزه‌هایی مانند ارتباطات، فن‌آوری کامپیوتر، تجهیزات نظارت، جمع‌آوری داده‌ها و خدمات قانونی بستگی دارد.

   اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا