تماس با سازمان مهاجرتی رانیکا ملل پارسه متخصص در امر اقامت استرالیا
رانیکا ملل پارسه
تخصص ما، تحقق رویاهای شما

متخصص در امر اقامت استرالیا

  • اخذ ویزای استرالیامشاور و مجری انواع ویزاهای استرالیا
  • مهاجرت به استرالیااخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا
  • اقامت استرالیااز طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصص
  • ویزای استرالیا آشنایی با قوانین مهاجرت به استرالیا
ویزای استرالیا1 مهاجرت به استرالیا2 اقامت استرالیا3 اخذ ویزای استرالیا4
قوانین عملکرد حرفه ای

 

شرکت رانیکا ملل پارسه افتخار دارد اعلام نماید که از همکاری وکلای رسمی اداره مارا (MARA) که مسئول نظارت بر اجرای قوانین عملکرد حرفه ای است. وکلای ثبت شده مهاجرت افراد آموزش دیده ای هستند که باید استانداردهای حرفه ای ویژه ای را رعایت نمایند، مطابق قوانین عملکرد حرفه ای رفتار کنند و در زمینه قوانین و روال های مهاجرتی اطلاعات بروزی داشته باشند. نام وکیل شما باید نزد اداره مسئول ثبت وکلای مهاجرت (اداره مسئول) به ثبت رسیده باشد، که در این صورت تضمین می شود تنها افراد شایسته و ذیصلاح به ارائه کمک در زمینه مسائل مهاجرتی خواهند پرداخت.


وکلای مهاجرتی و قوانین عملکرد حرفه ای

     مفاد مجموعه قوانین عملکرد حرفه ای تضمین می کند که وکیل ثبت شده مهاجرت شما :
•    درباره شانس کسب ویزا با شما صادق خواهد بود؛
•    شما را از پیشرفت فرایند درخواست ویزایتان و هر گونه تغییری که می تواند بر آن تأثیرگذار باشد مطلع سازد؛
•    طی ساعات اداری در دسترس باشد و در صورت تغییر اطلاعات مربوط به نحوه برقراری تماس، این تغییرات را به شما اطلاع دهد؛
•    طبق قانون و منافع شما عمل کند و از حریم خصوصی شما محافظت نماید؛
•    هر گونه نفعی که ممکن است در پرونده شما داشته باشد که شاید بر فرایند درخواست ویزایتان تأثیرگذار باشد را به اطلاع شما می رساند و در صورت تضاد منافع، اقدامی صورت نخواهد داد؛
•    پیش از آغاز کار، یک اظهارنامه کتبی درباره خدماتی که بناست ارائه شود، هزینه های برآورد شده و سایر هزینه ها در اختیار شما قرار خواهد داد؛
•    هزینه معقولی را از شما دریافت خواهد کرد، و اگر این مبلغ را از پیش پرداخت کنید، آن را در حساب بانکی جداگانه ای نگهداری خواهد نمود؛
•    ک فاکتور در اختیار شما قرار خواهد داد که خدمات کنونی تکمیل شده و مبلغ قابل پراخت در آن لیست خواهد شد؛
•    مشاوره به موقع و صحیح به شما ارائه می دهد و نتیجه درخواست ویزایتان را در اولین فرصت به صورت کتبی به اطلاع شما خواهد رساند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین عملکرد حرفه ای و وکلای مهاجرتی ثبت شده می توانید فایل مربوط به قوانین عملکرد حرفه ای را از اینجا دانلود کرده و مطالعه فرمایید .

 

  اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
    اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا
      اقامت استرالیا، ویزای استرالیا، مهاجرت به استرالیا